Teràpia de Grup

El treball de grup és una forma d’intervenció ràpida, econòmica (en temps i diners) i eficaç per abordar símptomes que socialment compartim en aquesta societat.

Pretén que, a través d’un programa de treball, es resolguin tant la simptomatologia en la que s’incideix com les conflictes  que hi ha per sota d’aquesta simptomatologia, comptant no res més amb el suport i la perícia dels professionals que dirigeixen el grup, sinó també amb el recolzament emocional i els recursos dels participants del grup.

La força grupal incideix en la motivació  pel canvi, ja que en si mateixa és un factor curatiu ja que:

  • Enfondeix esperança sobre  que és possible millorar i tenir qualitat de vida i satisfacció personal. És el poder de  “Podem
  • Fa sentir que allò que ens esdevé, no només ens passa nosaltres. Hi ha persones que senten el mateix, pensen el mateix i reaccionen de la mateixa manera.
  • Desenvolupa el nostre altruisme ja que ens fa  tenir ganes d’ajudar als altres membres que estan al grup
  • Ens fa sortir del nostre aïllament, en el que en certa manera visquem pel patiment, i socialitzar-nos al compartir
  • Aprenem dels altres i, per tant, ens tornem més flexibles a l’hora de provar estratègies de canvi
  • Ens ajuda a obrir-nos i a treure el que portem a dins sense complexes.
  • Ens  ensenya a relacionar-nos amb els demés amb mes intel·ligència emocional, i a assajar aquestes conductes en un entorn que no ens penalitzarà sinó surt bé a la primera
  • En aquest sentit, millora, a mig termini, les nostres  relacions més importants (família, amics, parella…)
  • Ens fa sentir importants com parts d’un tot (el grup) i recuperar la sensació de ser valuós per  als demés
  • En aquest sentit, fa més fàcil potenciar el que es construeixi un projecte existencial que sigui més acord i coherent amb un mateix.

El treball en grups es desenvolupa en grups d’ entre 8 a 10 persones. El nombre  de sessions oscil·la entre 10 i 12, segons el tema treballat i ocupa temporalment un trimestre de l’any. Les sessions són de dos hores i la metodologia de treball és activa i creativa. Alguns grups ofereixen la possibilitat de seguir ampliant el treball en trimestres successius.

Els grups que actualment estan programats son els de “Alia’t amb la teva ansietat i  acabeu amb el vostre enemic”, “Aprendre a ser a través de l’estar: Mainfulness”, “Treballant amb pares desesperats: estratègies de supervivència davant fills combatius”.