Com treball

El  meu principi bàsic és que no hi ha persona igual, no hi ha problema idèntic. Per tant, faig vestits a mesura,  intentant fomentar el canvi, com a quelcom de natural, propi de la forma de fer les coses de cadascun.  Això no significa que canviar no impliqui treballar en pro d’allò que ens va fer sentir més còmodes en la nostra pell i en la nostra vida, sinó que aquest canvi el sentiré com a propi de mi i coherent amb els esdeveniments que constitueixen la base de qui sóc jo.

Per aconseguir-ho, professional i client estem en una postura de igualtat: tu, el meu client ets un expert en tu mateix; jo, el professional, sóc experta en el canvi. Col·laborem i tots dos som agents actius en el procés transformador.

Utilitzo el tot de la persona per a fomentar aquest canvi. No només la seva ment sinó també les seves emocions i el seu estar relacional amb els demés i amb si mateix. Per això, la flexibilitat en la intervenció és el meu credo: es treballarà amb tots els canals disponibles, des dels més tradicionals (les idees i el comportament) fins als més innovadors com a la creativitat, el lloc, el teatre, el cos…Tots ells seran instruments potenciadors del canvi.

Una de les coses que activen que la psicoteràpia sigui eficaç, és que el treball, a part d’útil, sigui atractiu. Amb aquesta intenció, poso al servei del canvi, instruments com  la hipnosi eriksoniana, l’estimulació bilateral per a la resolució de problemes, la teràpia estratègica, la escriptura creativa, la artteràpia…

Fer que les crisis no res més produeixin incomoditat, dolor, malestar, bloqueig…sinó també aprenentatge, maduresa, moviment, saviesa. Això en realitat és el CANVI.